Material till prisbord eller arrangemang efter överenskommelse.

  • Företagets logotyp på Urskogsloppets hemsida
  • 1 fri startplats till loppet * (om material skänks till ett värde av minst 1 000 kr)

* När det gäller fria startplatser så tar vi namn och personuppgifter på den som ska springa och anmäler personen. Ni behöver inte göra något.